GMINA ADAMÓW
CYFROWE WROTA NA ŚWIAT-MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW
HARMONOGRAM REALIZACJI
Harmonogram realizacji projektu
Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu
01.01.2010 r.
Działanie 1 - Przygotowanie realizacji projektu
I kw. 2010 r.
Przygotowanie biura projektu
I kw. 2010 r.
Przygotowanie analiz dotyczących realizacji projektu
I kw. 2010 r.
Wybór zespołu projektowego
Przygotowanie regulaminu realizacji projektu
I kw. 2010 r.
Przygotowanie umów z podwykonawcami
I kw. 2010 r.
Działanie 2 - Rekrutacja i szkolenia ostatecznych odbiorców projektu oraz dostarczenie
i instalacja sprzętu teleinformatycznego
I kw. - II kw. 2010 r.
Wybór usługodawców i zakupy przeprowadzone zgodnie z PZP
I kw. 2010 r.
Podpisanie umów z podwykonawcami
I kw. 2010 r.
Rekrutacja uczestników projektu
I kw. 2010 r.
Spotkanie z potencjalnymi uczestnikami projektu
I kw. 2010 r.
Podpisanie umów z ostatecznymi odbiorcami projektu
I kw. 2010 r.
Szkolenia
I kw. 2010 r.
Przekazanie komputerów BO
II kw. 2010 r.
Działanie 3 - Funkcjonowanie i nadzór nad realizacją celów projektu
II kw. 2010 r. – IV kw. 2012 r.
Prowadzenie biura projektu
II kw. 2010 r. – IV kw. 2012 r.
Nadzór nad prawidłowością realizacji projektu oraz nad zapewnieniem ciągłości projektu
II kw. 2010 r. – IV kw. 2012 r.
Doradztwo związane z zakupem analiz monitoringu korzystania z Internetu
II kw. 2010 r. – IV kw. 2012 r.
Spotkania z uczestnikami projektu (elementy ewaluacji, ankiety itp.)
II kw. 2010 r. – IV kw. 2012 r.
Prowadzenie monitoringu beneficjentów ostatecznych
II kw. 2010 r. – IV kw. 2012 r.
Zapewnienie serwisu komputerowego
II kw. 2010 r. – IV kw. 2012 r.
Działanie 4 - Ewaluacja projektu i działania mające na celu zapewnie jego trwałości
IV kw. 2012 r.
Przygotowanie raportu z ewaluacji projektu
IV kw. 2012 r.
Modernizacja sprzętu i aktualizacja oprogramowywania przekazanego ostatecznym odbiorcom
IV kw. 2012 r.
Przygotowanie raportu końcowego
IV kw. 2012 r.
Rozlicznie projektu
IV kw. 2012 r.
Planowany termin zakończenia realizacji projektu
31.12.2012 r.