GMINA ADAMÓW
CYFROWE WROTA NA ŚWIAT-MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW
INFORMACJA O PROJEKCIE
 Tytuł projektu: „Cyfrowe wrota na świat – mobilny Internet w gminie Adamów”
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka


Oś Priorytetowa: 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion


 Wartość projektu: 1 816 088,32 PLN
 Kwota dofinansowania: 1 391 165,35 PLN
 Okres realizacji: 01.07.2009 -30.06.2013r.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013