GMINA ADAMÓW
CYFROWE WROTA NA ŚWIAT-MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW
REALIZATORZY PROJEKTU
Realizator projektu:
Gmina Adamów
ul. Kleeberga 5, 41 – 412 Adamów
 
Biuro projektu:
            Urząd Gminy Adamów
            ul. Kleeberga 5, 21 – 412 Adamów
            tel./faks. 25 755 31 67
            e-mail: cyfrowe.wrota@adamow.eu
            www.adamow.eu
 
 
 
Partner projektu:
Fundacja Lem
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa
tel. 22 551 20 00
 
 
 
Instytucja Wdrażająca:
           Władza Wdrażająca Programy Europejskie
           
ul. Rakowiecka 2a, 00-517 Warszawa
          
tel. 22 542 84 00, 22 544 84 01
           faks 22 542 84 44, 22 542 84 45
           e-mail: poig@wwpe.gov.pl
           www.wwpe.gov.pl