GMINA ADAMÓW
CYFROWE WROTA NA ŚWIAT-MOBILNY INTERNET W GMINIE ADAMÓW
KONTAKT

Koordynator operacyjny projektu - MARTA KOŁODZIEJCZYK

TEL.  25 7553167; 517429864           FAX. 25 7553167

e-mail: m.kolodziejczyk@adamow.eu

Specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości - AGNIESZKA SMOLARZ

TEL. 25 7553167; 502539451            FAX. 25 7553167

e-mail: a.smolarz@adamow.eu

Specjalista ds. ewaluacji i monitoringu - JOLANTA BIADUŃ

TEL. 25 7553167                              FAX. 25 7553167

e-mail: j.biadun@adamow.eu

Specjalista ds. IT - DARIUSZ GROCHOWSKI

TEL.  25 7553140; 517429895            FAX.  25 7553167 

 e-mail: d.grochowski@adamow.eu